Oficjalny partner SPH Engineering
Polski dystrybutor oprogramowania UgCS

UgCS dla
Centrum Zarządzania Kryzysowego

Jest to rozwiązanie scentralizowanego zarządzania dronami UgCS dla centrów dowodzenia (centrum zarządzania kryzysowego). Dzięki temu, możliwe jest efektywne wdrażanie dronów w zadania egzekwowania prawa i operacji “pierwszej reakcji”. Celem tych misji jest przesyłanie wideo streamingu i danych z drona bedącego na miejscu zdarzenia do siedziby centrum zarządzania. Rozwiązanie to pozwala na natychmiastowe podejmowanie decyzji, szybkiej reakcji na zagrożenie, wysłanie odpowiednich jednostek pomocowych w konkretne, dobrze oszacowane miejsce.

UgCS dla centrum zarządzania kryzysowego - policji i straży pożarnej

Scentralizowane zarządzanie operacjami dronów dla
Centrum Zarządzania Kryzysowego z użyciem  UgCS

Rozwiązanie UgCS dla policji, służb poszukiwawczych i ratowniczych (SAR), strażaków i służb porządkowych, umożliwia bardziej precyzyjną ocenę sytuacji, pomaga w podejmowaniu decyzji i skutecznym zarządzaniu zespołami ratowniczymi, zapewniając szybkie i zdecydowane  rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

Zasady współdziałania

Operatorzy UAV na miejscu obsługują dron, dostarczając dane o jego lokalizacji i wideo na żywo do centrum dowodzenia za pośrednictwem bezpiecznego połączenia. W tym przypadku, UgCS sprawdzi się zarówno w operacjach cywilnych (ratownictwo medyczne, epidemiologiczne), jak również w misjach pozostałych formacji mundurowych – straży pożarnej, służby celnej, policji, wojska i in.. Dobrze pracuje także w organizacjach skoncentrowanych wokół zagadnień obrony cywilnej – ochotniczych jednostek strażackich, paramilitarnych, cywilnych zaangażowanych w pomoc ludności i zwierzętom w czasie zagrożenia zdrowia lub życia. Zadania delegowane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego związane z okresem zagrożenia, jak np. w czasie powodzi, nie kończą się z chwilą ustąpienia deszczów. Wykonywanie umocnień, przekopów na wielokilometrowych odcinkach, prowadzenie prac oszyszczających najlepiej jest wykonywać z wykorzystaniem całościowych map terenu objętego strefą zarządzania. Materiał wideo-fotograficzny uzyskany z UAV pomaga w precyzyjniejszym oszacowaniu prac, zasobów ludzkich i niewidzialnych z niskiego pułapu naturalnych przeszkód.

UgCS dla centrum zarządzania kryzysowego - prezentacja danych

Centrum Zarządzania Kryzysowego UAV

WIDOK MAPY

Operator centrum dowodzenia może śledzić pozycję drona w czasie rzeczywistym i zaznaczać interesujące miejsca dla szczegółowego badania na miejscu. Może również przejąć kontrolę manualną nad dronem i skierować swoją uwagę na wybrany obszar w analizowanym sektorze. Pozwala to na natychmiastową weryfikację hipotez i potwierdzenie lub zaprzeczenie zasadności lotu w wybranym miejscu. Focusowanie pozwala więc na oszczędność funduszy i przede wszystkim cennego w obliczu zagrożenia czasu.

UgCS dlacentrum zarządzania kryzysowego - punkty zainteresowania (POI)
WIDEO STREAMING

Wideo jest wyświetlane z podglądu na żywo z nieograniczonej liczby dronów, a operator centrum może ręcznie sterować kamerą wybranego drona. Wystarczy jedna wykwalifikowana osoba aby szybko i skutecznie ocenić zebrane dane i zarządzać nimi w odpowiedni sposób. Uzyskane z podglądu na żywo dane, w późniejszym czasie mogą służyć jako doskonały materiał symulacyjny i szkoleniowy. Zapisany live streaming może być pomocny dla kadry dowodzącej, jak również psychologicznej dbającej o prawidłowe funkcjonowanie sfery psychicznej poszkodowanych, jak również funkcjonariuszy bezpośrednio zagrożonych w czasie wykonywania swoich zawodowych obowiązków. Wideo z zapisem akcji może być również w wielu przypadkach wiarygodnym i obiektywnym materiałem dowodowym w wielorakich postępowaniach wyjaśniających.

UgCS dla centrum zarządzania kryzysowego - streaming z UAV

Operatorzy dronów i pracownicy centrów zarządzania mogą korzystać z pełnej funkcjonalności UgCS do planowania misji UAV. Mogą całościowo i samodzielnie zarządzać lotami i przetwarzać otrzymane danych.

Pakiet zawiera również UgCS Mapper – oprogramowanie do georeferencyjnego graficznego przetwarzania obrazu. Umożliwia on tworzenie map 2D w terenie, nie wymagając połączenia z Internetem.

Prosta integracja

Scentralizowane rozwiązanie do zarządzania dronami UgCS można łatwo zintegrować z istniejącą infrastrukturą Enterprise and Command Center.

Bezpieczny transfer danych

Aby umożliwić pełne zabezpieczenie danych, wszystkie komponenty UgCS można wdrożyć w sieci prywatnej,
aby przesyłać dane przez bezpieczne połączenie (nie jest wymagany Internet).

Przechowywanie i przetwarzanie danych

Dzienniki lotów (logowania się do sieci), filmy i dane o użytkowaniu sprzętu są przechowywane w celu szczegółowego zbadania incydentów i planowania konserwacji sprzętu. Pozwalają również na dokładne prześledzenie zebranego materiału w celu doprecyzowania procedur kolejnych lotów o podobnych cechach. W wielu przypadkach stanowią także dowód na zgodne z procedurami wykonywanie obowiązków służbowych.

UgCS dla centrum zarządzania kryzysowego - składowanie danych

Brak blokady producenta

Jedną z cech wyróżniających UgCS jest obsługa najpopularniejszych modeli UAV różnych dostawców. Centralne rozwiązanie do zarządzania dronami UgCS nie ma blokady dostawcy i można zapewnić obsługę dronów DJI, Yuneec, Lockheed Martin i MAVLink (Pixhawk / APM).

UgCS Command Center obsługuje:  DJI Phantom 3/4, Inspire 1/2, Matrice 200/210/600, Mavic Pro. Yuneec H520.

Interesuje Cię zakup licencji...
masz pytania?

lub zapisz się na naszego newslettera
otrzymasz tylko najświeższe info o rozwiązaniach UgCS

Polityka prywatności

Virtual-Earth Project - polski dystrybutor oprogramowania UgCSOficjalny partner SPH Engineering.
Polski dystrybutor oprogramowania UgCS
Virtual-Earth Project © 2018