UgCS - profesjonalne narzędzie do planowania misji UAV

Zautomatyzowane oprogramowanie do planowania i realizacji misji bezzałogowych statków powietrznych.
FUNKCJE PROGRAMU

UgCS

Poznaj możliwości, jakie daje Ci UgCS mission planner

Praca w trybie 
off / on line
i import tras KML/CSV

Planuj misje i lataj bez konieczności połączenia z Internetem, nawet w obszarze pustynnym  dzięki możliwości buforowania map offline.

Pliki KML z granicami obszaru badania mogą być importowane do UgCS
w celu ustawienia dokładnej lokalizacji pomiarów.

Mapowanie korytarzy / 
Wzory SAR

UgCS pozwala na planowanie misji w trybie przemieszczania po terenie umożliwiając bardzo nisko latającym UAV automatyczne utrzymywanie względnie stałej wysokości nad poziomem gruntu.

Loty UAV  z LiDARem

UgCS Expert - dedykowane rozwiązania do planowania i realizacji nalotów z wieloma modelami LiDARów.
Planowanie misji, kalibracja "ósemkowa" i U i wiele innych...

Wideo streaming w wersji live

Twórz automatyczny przekaz z miejsca wykonywania misji do centrum dowodzenia akcją, przekazując obraz potrzebny do szybkiej analizy, np. podczas klęsk żywiołowych czy poszukiwań.

Automatyczny zestaw narzędzi LiDAR

Zwiększ dokładność danych z pomiarów laserowych dzięki automatycznym poleceniom kalibracji IMU. Zmniejsz drgania czujnika, jednocześnie dokładnie podążając za wybraną trasą lotu.

Skaner pionowy / fasadowy


Oszczędność czasu i kosztów dla branży budowlanej, inżynieryjnej i wydobywczej.
Skaner pionowy UgCS dla dronów pozwala skanować fasady, ściany odkrywkowe, kominy przemysłowe, wieże telefonii komórkowej.

Skan obszaru 
z wykorzystaniem sensorów innych niż kamery

Wykorzystaj do badania terenu magnetometr, goeradar, czy konduktometr. UAV wyposażone w tego typu sensory stanowią skok technologiczny w zakresie zdalnych badań geofizycznych.
UgCS

Główne korzyści

Zapoznaj się z wybranymi zaletami oprogramowania do planowania misji.
Nie musisz uczyć się różnorodnego oprogramowania – UgCS umożliwia obsługę większości UAV. Importowanie i tworzenie trasy z dostarczonych przez klienta danych KML pozwoli zaoszczędzić 50% czasu. Oszczędzaj czas podróży – sprawdzaj uzyskane dane na miejscu, łącząc obrazy za pomocą oprogramowania do przetwarzania offline  UgCS Mapper
Zwiększ przynajmniej 2 krotnie wydajność zapisu danych dzięki wbudowanemu narzędziu do planowania nalotów fotogrametrycznych. Planuj i lataj misjami bez połączenia z Internetem, nawet w obszarze pustynnym dzięki możliwości buforowania map offline. Lataj długimi trasami, wznawiając loty z określonego punktu drogi po zmianie baterii
Użyj wstępnie zainstalowanych lub zaimportuj dokładniejsze dane DEM, aby zwiększyć dokładność i bezpieczeństwo misji uwzględniając szczegółowo ukształtowanie terenu. Dostosuj dozwolony zasięg lotu i strefy zakazu lotów do lotu zgodnie z wymaganiami przepisów
CASE STUDY

Dostosowywanie mapy

Wykorzystanie planu misji w wersji off line. Przykład
TWÓRZ TRASY Z KML
Pliki KML z granicami obszaru badania mogą być importowane do UgCS w celu ustawienia dokładnej lokalizacji pomiarów. Segmenty “LineString” pliku KML zostaną zaimportowane jako prosta trasa Waypoint. Segment “LinearRing” może być importowany jako typ trasy “Area scan”, “Photogrammetry” lub “Perimeter”. Samouczek wideo: Import danych KML i CSV do UgCS.
ZAPLANUJ PATROLOWANIE Z OBSERWOWANIEM TERENU
UgCS umożliwia planowanie misji w trybie przemieszczania po terenie (Terrain-following) – umożliwiając bardzo nisko latającym UAV automatyczne utrzymywanie względnie stałej wysokości nad poziomem gruntu. Dokładność domyślnej bazy danych SRTM w UgCS jest różna, dlatego aby umożliwić dokładną i bezpieczną wysokość lotu, dane DEM (Digital Elevation Model) muszą zostać zaimportowane z obszaru badań. Samouczek wideo: Skanowanie obszaru z obserwowaniem terenu
IMPORTUJ DEM, ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZNIEJSZE PLANOWANIE MISJI
Teren ciągle się zmienia, ale zmiany nie zawsze są wprowadzane w mapy 3D tak szybko, jak to jest potrzebne. By zapewnić bezpieczeństwo w planowanej zautomatyzowanej misji z przemieszczaniem się po terenie (Terrain Following) w celu mapowania, pomiarów lub monitorowania, zaimportuj cyfrowy model wysokościowy (DEM) do UgCS. 
IMPORT OBRAZÓW GEOREFERENCYJNYCH JAKO NAKŁADKI MAP
Aby realizować zautomatyzowane misje UAV, dokładniejsze mapy są ważniejsze niż kiedykolwiek. Importuj obrazy GeoTIFF jako nakładkę mapy na UgCS , zapewniając w ten sposób możliwość dostosowywania mapy do własnych potrzeb.
CASE STUDY

Planowanie misji

Sterowanie UAV. Przykład
WCIĄGAJĄCE ŚRODOWISKO PLANOWANIA MISJI 3D
UgCS oferuje funkcję planowania misji UAV z wykorzystaniem interfejsu 3D Earth, umożliwiając łatwiejszą nawigację w środowisku. Co więcej, środowisko planowania misji 3D daje większą kontrolę, umożliwiając oglądanie utworzonego planu lotu pod każdym kątem, biorąc pod uwagę wszelkie przeszkody, takie jak ukształtowanie terenu lub budynki.
NARZĘDZIA DO PLANOWANIA LOTNICZYCH POMIARÓW GEODEZYJNYCH
UgCS oferuje łatwe i proste narzędzia do tworzenia lotniczych pomiarów geodezyjnych i mapowania. Wybierz jedną z predefiniowanych kamer lub utwórz nową, aby pasowała do Twojego UAV. Narzędzie do skanowania obszaru i fotogrametrii automatycznie obliczy trasę lotu na podstawie ustawień kamery. Alternatywnie parametry skanowania obszaru i fotogrametrii można regulować ręcznie, np. GSD, nakładanie lub pożądaną wysokość.
PROFIL WYSOKOŚCIOWY
Gdy UgCS zakończy obliczenia trasy lotu, profil wysokości trasy wyświetli wysokość AGL i AMSL UAV. Dokładne wysokości nad poziomem morza (AMSL) we wszystkich punktach zapewniają możliwość planowania misji UAV w ścisłym odniesieniu do otoczenia.
OKNO TELEMETRII
Okno danych telemetrycznych w UgCS wyświetla dane telemetryczne, w tym poziom naładowania baterii, poziom łącza radiowego i jakość sygnału GPS, aktualny kurs i wznoszenie, prędkość, wysokość i wiele więcej.
AUTOMATYCZNY TRYB LOTU (WAYPOINTS) I BEZPOŚREDNIE STEROWANIE UAV
UgCS umożliwia wiele trybów lotu. Tryb ręczny umożliwia sterowanie UAV za pomocą radia RC. Po utworzeniu planu lotu i przesłaniu go do autopilota można skorzystać z trybu automatycznego lotu. Dla wielu UAV UgCS obsługuje również tryby sterowania lotem Click & Go i Joystick.
SYMULATOR
UgCS posiada wbudowane emulatory programowe dla multikopterów i samolotów – emucopter i emuplane. Umożliwiają one przetestowanie trasy przed przesłaniem jej do rzeczywistego UAV. Możesz przetestować różne funkcje i ustawienia UgCS w bezpiecznym środowisku.
CASE STUDY

Analiza po zakończeniu lotu

Przetwarzanie obrazu. Przykład
GEOTAGOWANIE
UgCS posiada wbudowane narzędzie geotagowania, umożliwiające synchronizację znaczników czasowych obrazów z danymi telemetrycznymi autopilota zarejestrowanymi podczas lotu. Po dopasowaniu geotagów z współrzędnymi i prawidłowymi wysokościami, obrazy można wykorzystać do dalszego przetwarzania. Utwórz nakładki map lub modele 3D, aby zaimportować je do UgCS w celu dokładniejszego planowania misji.
ODTWARZACZ TELEMETRYCZNY
Wszystkie dane telemetryczne wykonanych misji są rejestrowane w UgCS, tym samym umożliwiają odtworzenie misji i wideo nagranego przez UAV podczas lotu.
CASE STUDY

Strefy No-Fly

Zakaz lotu. Przykład
STREFY NO-FLY – REJESTR LOTNISK
UgCS ma wbudowane strefy zakazu lotów (NFZ) dla wszystkich głównych lotnisk, umożliwiając bezpieczne planowanie lotu w pobliżu lotnisk, ponieważ trasa lotu zostanie obliczona automatycznie wokół strefy zakazu lotów. Strefy zakazu lotów na lotnisku można wyłączyć w UgCS PRO i UgCS ENTERPRISE .
NIESTANDARDOWE (WŁASNE) STREFY NO-FLY
Opcja UgCS do tworzenia własnych niestandardowych stref zakazu lotów (NFZ) umożliwia określenie regionów, w których loty są zabronione. UgCS automatycznie obliczy trasę lotu omijając te obszary i upewni się, że UAV nie wejdzie do NFZ podczas automatycznego lotu.
LIMITY GRANICZNE STREF LOTÓW DLA MISJI
UgCS ma możliwość ustawienia maksymalnych wartości dla odległości od miejsca startu i wysokości. Tak określona strefa umożliwia kontrolę, że ​​dron nie lata zbyt daleko lub wyżej niż jest to pożądane, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Referencje

czyli co mówią o programie jego użytkownicy
"Academic and Professional Aviation Center (APAC) szkoli pilotów UAV chcących latać rekreacyjnie, jak i zawodowo. UgCS świetnie wpisuje się w program nauczania, począwszy od bardzo prostej nauki latania między zaplanowanymi punktami, a skończywszy na wykonywaniu misji złożonej z wielu dronów"
Ilmars Ozols 
TSI/APAC RPAS Director od Training Academic and Professional Aviation Center (APAC)
"Naszym celem jest rozwijanie >inteligentnych dronów<, które będzie można wykorzystywać podczas misji poszukiwawczych ludzi zaginionych pod lawinami w górach. Wykorzystywaliśmy program UgCS podczas misji w bawarskiej części Alp."
                                                                                                                                                                        Michael Tietze
                                                                                                                                                                                         doktorant w Munich University od Applied Sciences (MUAS)
"Spośród wielu firm zajmujących się programowaniem misji UAV, nasza szczególna uwaga skupiona jest na programie UgCS. Zapewnia on dokładne skanowanie terenu nad jakim lata dron, a podczas misji możemy bardzo szybko reagować na odbierane dane i modyfikować lot w taki sposób, który dostarcza nam jak największej ilości danych. "
Christopher B. Kratt 
CTEMPs Laboratory Coordinator the University of Nevada, Reno
info@ugcs.pltel: (+48) 606 85 73 04
MC2Systems Maciej Cybulski
Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our Twitter
Napisz lub zadzwoń
Copyright © MC2Systems
UgCS™  jest znakiem towarowym należącym do firmy  SPH Engineering
flagcamera-videopicturelocationenter-downarrow-upmove linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram