Oficjalny partner SPH Engineering
Polski dystrybutor oprogramowania UgCS

Oszczędzaj czas i pieniądze w misjach UAV
Oszczędzaj czas i pieniądze
  • Nie musisz uczyć się różnorodnego oprogramowania – UgCS umożliwia obsługę większości UAV
  • Importowanie i tworzenie trasy z dostarczonych przez klienta danych KML pozwoli zaoszczędzić 50% czasu
  • Oszczędzaj czas podróży – sprawdzaj uzyskane dane na miejscu, łącząc obrazy za pomocą oprogramowania do przetwarzania offline UgCS Mapper
Zwiększ produktywność pomiarów
  • Zwiększ wydajność zapisu danych co najmniej 2 razy dzięki wbudowanemu narzędziu do planowania fotogrametrii
  • Planuj i lataj misjami bez połączenia z Internetem, nawet w obszarze pustynnym z możliwością buforowania map offline
  • Lataj długimi trasami, wznawiając loty z określonego punktu drogi po zmianie baterii
Zwiększ produktywność z UgCS
Bezpieczne misje UAV tylko z UgCS
Wyższe bezpieczeństwo lotów
  • Użyj wstępnie zainstalowanych lub zaimportuj dokładniejsze dane DEM, aby zwiększyć dokładność i bezpieczeństwo misji z ukształtowaniem terenu
  • Dostosuj dozwolony zasięg lotu i strefy zakazu lotów do lotu zgodnie z wymaganiami przepisów

FUNKCJE UgCS

Zautomatyzowane planowanie misji dronowych, wbudowane narzędzia do fotogrametrii i geotagowania, cyfrowy model wysokościowy (DEM) i import plików KML umożliwiają dostosowanie mapy, a opcja zmiany baterii dla długich tras sprawia, że UgCS jest skutecznym rozwiązaniem do pomiarów w dużym obszarze.

|Dostosowywanie mapy |
Wykorzystanie offline

Twórz trasy z KML

Pliki KML z granicami obszaru badania mogą być importowane do UgCS w  celu ustawienia dokładnej lokalizacji pomiarów. Segmenty “LineString” pliku KML zostaną zaimportowane jako prosta trasa Waypoint. Segment “LinearRing” może być importowany jako typ trasy “Area scan”, “Photogrammetry” lub “Perimeter”. Samouczek wideo: Import danych KML i CSV do UgCS.

UgCS KML import
UgCS - tryb lotu po terenie
Zaplanuj patrolowanie z obserwowaniem terenu

UgCS umożliwia planowanie misji w trybie przemieszczania po terenie (Terrain-following) – umożliwiając bardzo nisko latającym UAV automatyczne utrzymywanie względnie stałej wysokości nad poziomem gruntu. Dokładność domyślnej bazy danych SRTM w UgCS jest różna, dlatego aby umożliwić dokładną i bezpieczną wysokość lotu, dane DEM (Digital Elevation Model) muszą zostać zaimportowane z obszaru badań. Samouczek wideo: Skanowanie obszaru z obserwowaniem terenu

Importuj DEM, aby zapewnić bezpieczniejsze planowanie misji

Teren ciągle się zmienia, ale zmiany nie zawsze są wprowadzane w mapy 3D tak szybko, jak to jest potrzebne. By zapewnić bezpieczeństwo w planowanej zautomatyzowanej misji z przemieszczaniem się po terenie (Terrain Following) w celu mapowania, pomiarów lub monitorowania, zaimportuj cyfrowy model wysokościowy (DEM) do UgCS. Samouczek wideo: DEM i import danych mapy

UgCS_DEM_Data_Import
UgCS import obrazu z georeferencją
Import obrazów georeferencyjnych jako nakładki map

Aby realizować zautomatyzowane misje UAV, dokładniejsze mapy są ważniejsze niż kiedykolwiek. Importuj obrazy GeoTIFF jako nakładkę mapy na UgCS , zapewniając w ten sposób  możliwość dostosowywania mapy do własnych potrzeb.

|Planowanie misji |
Sterowanie UAV

Wciągające środowisko planowania misji 3D

UgCS oferuje funkcję planowania misji UAV z wykorzystaniem interfejsu 3D Earth, umożliwiając łatwiejszą nawigację w środowisku. Co więcej, środowisko planowania misji 3D daje większą kontrolę, umożliwiając oglądanie utworzonego planu lotu pod każdym kątem, biorąc pod uwagę wszelkie przeszkody, takie jak ukształtowanie terenu lub budynki.

UgCS - środowisko 3D
UgCS_Aerial_survey_planning_tools
Narzędzia do planowania lotniczych pomiarów geodezyjnych

UgCS oferuje łatwe i nie wymagające wysiłku narzędzia do tworzenia lotniczych pomiarów geodezyjnych i mapowania. Wybierz jedną z predefiniowanych kamer lub utwórz nową, aby pasowała do Twojego UAV. Narzędzie do skanowania obszaru i fotogrametrii automatycznie obliczy trasę lotu na podstawie ustawień kamery. Alternatywnie parametry skanowania obszaru i fotogrametrii można regulować ręcznie, np. GSD, nakładanie lub pożądana wysokość.

Profil wysokościowy

Gdy UgCS  zakończy obliczenia trasy lotu, profil wysokości trasy wyświetli wysokość AGL i AMSL UAV. Dokładne wysokości nad poziomem morza (AMSL) we wszystkich punktach zapewniają możliwość planowania misji UAV w ścisłym odniesieniu do otoczenia.

UgCS_Elevation_profile
UgCS Telemetria
Okno telemetrii

Okno danych telemetrycznych w UgCS wyświetla dane telemetryczne, w tym poziom naładowania baterii, poziom łącza radiowego i jakość sygnału GPS, aktualny kurs i wznoszenie, prędkość, wysokość i wiele więcej.

Automatyczny tryb lotu (waypoints) i bezpośrednie sterowanie UAV

UgCS umożliwia wiele trybów lotu. Tryb ręczny umożliwia sterowanie UAV za pomocą radia RC. Po utworzeniu planu lotu i przesłaniu go do autopilota można skorzystać z trybu automatycznego lotu. Dla wielu UAV UgCS obsługuje również tryby sterowania lotem Click & Go i Joystick.

UgCS_Auto_mode
UgCS Emulator
Symulator

UgCS posiada wbudowane emulatory programowe dla multikopterów i samolotów – emucopter i emuplane. Umożliwiają one przetestowanie trasy przed przesłaniem jej do prawdziwego UAV. Możesz przetestować różne funkcje i ustawienia UgCS w bezpiecznym środowisku.

Analiza po zakończeniu lotu
i przetwarzanie obrazu

Geotagowanie

UgCS posiada wbudowane narzędzie geotagowania, umożliwiające synchronizację znaczników czasowych obrazów z danymi telemetrycznymi autopilota zarejestrowanymi podczas lotu. Po dopasowaniu geotagów z współrzędnymi i prawidłowymi wysokościami, obrazy można wykorzystać do dalszego przetwarzania. Utwórz nakładki map lub modele 3D, aby zaimportować je do  UgCS  w celu dokładniejszego planowania misji.

UgCS geotagowanie
UgCS odtwarzacz telemetrii
Odtwarzacz telemetryczny

Wszystkie dane telemetryczne wykonanych misji są rejestrowane w UgCS, tym samym umożliwiają odtworzenie misji i wideo nagranego przez UAV podczas lotu.

Strefy No-Fly (zakazu lotu)

Strefy No-Fly – rejestr lotnisk

UgCS ma wbudowane strefy zakazu lotów (NFZ) dla wszystkich głównych lotnisk, umożliwiając bezpieczne planowanie lotu w pobliżu lotnisk, ponieważ trasa lotu zostanie obliczona automatycznie wokół strefy zakazu lotów. Strefy zakazu lotów na lotnisku można wyłączyć w UgCS PRO i UgCS ENTERPRISE .

UgCS strefy NFZ
UgCS odtwarzacz telemetrii
Niestandardowe (własne) strefy No-Fly

Opcja UgCS do tworzenia własnych niestandardowych stref zakazu lotów (NFZ) umożliwia określenie regionów, w których loty są zabronione. UgCS automatycznie obliczy trasę lotu omijając te obszary i upewni się, że UAV nie wejdzie do NFZ podczas automatycznego lotu.

Limity graniczne stref lotów dla misji

UgCS ma możliwość ustawienia maksymalnych wartości dla odległości od miejsca startu i wysokości. Tak określona strefa umożliwia kontrolę, że ​​dron nie lata zbyt daleko lub wyżej niż jest to pożądane, zgodnie z lokalnymi przepisami.

UgCS Ograniczenia strefy lotu i misji